Wielowymiarowy Aktywator Merkiva

wtorek, 27. Maj 2014

Z radością zawiadamiamy, że 2 modele Merkivy wchodzą właśnie w etap produkcji seryjnej. Przewidujemy, że pierwsze egzemplarze będą gotowe w połowie czerwca 2014. Ponieważ zdjęcia zaledwie w niewielkim stopniu oddają piękno, strukturę przestrzenną oraz wielowymiarowość Merkivy, przedstawiamy oba wprowadzane do produkcji modele na 2 krótkich filmach:

 

Wielowymiarowy Aktywator Merkiva model Alfa

 

 

 

Wielowymiarowy Aktywator Merkiva model Alfa Moc

 

 

DOŚWIADCZENIA MEDYTACYJNE Z MERKIVĄ

Dotychczas pracowałem głównie z Merkivą Alfa Moc. Pierwsze wrażenie to delikatność i siła. Emanacja, a co za tym idzie oddziaływanie na cały ustrój energetyczny jest bowiem w przypadku Merkivy znacznie silniejsze niż pod tradycyjną Merkabą i co ciekawe, jednocześnie subtelniejsze. Muszę jednak przyznać, że nie od razu udało mi się pod Merkivą Alfa Moc pomedytować. Przez pierwsze dni podczas jej konstruowania prostu na nią patrzyłem i jakoś nie ośmieliłem się wejść w sferę jej najsilniejszego oddziaływania. Później, kiedy pod nią siadałem, byłem tak mocno pochłonięty doświadczeniem silnego przepływu energii, że o medytacji też nie mogło być mowy. Dopiero kiedy cały mój ustrój energetyczny dobrze się do niej przystosował mogłem z wielką przyjemnością wejść pod Merkivą w medytację.

Oprócz wyraźnie odczuwalnego wzrostu mocy, na plan pierwszy wysuwa się doświadczenie wielowymiarowości. Jest to doświadczenie na tyle fascynujące i przyjemne, że najchętniej pozostałoby się w tym stanie na stałe. Zupełnie jakby znalazło się w innym świecie. Faktem jest, że jeżeli w ciągu dnia możemy wygospodarować na spokojną medytację pod Merkivą co najmniej kilkanaście minut (ideałem byłoby 20-30 minut), to doświadczenie w tym czasie uzyskane rozciąga się na sporą część dnia i sprawia, że wszystko układa się inaczej.

Ponieważ po kilkunastu minutach medytacji pod Merkivą doświadczenie własnej wielowymiarowości staje się coraz wyraźniej odczuwalne, pozwoliłem sobie na pierwsze eksperymenty z moim własnym wielowymiarowym polem Mer-Ka-Ba. Każdy świadomie wykonany wdech wprowadza w nasz ustrój ożywczą energię Ziemi, napędzjąc jednocześnie ruch wirowy Merkaby żeńskiej, zaś każdy świadomy wydech sprowadza pełną mądrości i inspiracji energię kosmosu, napędzając jednocześnie ruch wirowy Merkaby męskiej. Jest to zjawisko naturalne, ponieważ energia płynie swobodnie w obu kierunkach, w górę i w dół. Obie Merkaby napędzane są nie tylko przy oddechach świadomych, ale przy każdym rodzaju oddychania, jednak oddechy wykonane świadomie znacznie ten ruch intensyfikują. To wszystko dzieje się w sposób jak najbardziej naturalny, wręcz spontaniczny, bez żadnego skomplikowanego odliczania. Ciąg dalszy tych eksperymentów jest dopiero przed nami. Mam nadzieję, że będziemy tą fascynującą dziedzinę odkrywać wspólnie z pierwszymi użytkownikami Wielowymiarowych Aktywatorów Merkiva.

NATĘŻENIE ENERGII

Reakcja większości osób, które się z Merkivą zetknęły jest entuzjastyczna. Są zachwyceni jej wyglądem, kształtem i oddziaływaniem. Zdarza się jednak, że u ludzi na duży skok energetyczny nieprzygotowanych, pojawiają się efekty uboczne w postaci uczucia dyskomfortu w okolicy wcześniej zablokowanych czakramów. Podobne reakcje spotyka się zresztą w silnych miejscach mocy. Jednych takie miejsca uskrzydlają, inni z trudem łapią w nich oddech. Przyczyna tego zjawiska jest bardzo prosta, należy ją tylko dobrze zrozumieć.

Ustrój energetyczny człowieka wygląda w uproszczeniu tak jak na niżej przedstawionej ilustracji.

czakry,7czakramów,kundalini,energia życia

Przez środek ciała, wzdłuż rdzenia kręgowego biegną kanały przewodzące energię. Po drodze rozmieszczone są czakramy. Jest ich wiele, ale najbardziej znane jest 7 głównych. Czakramy działają jak centra dystrybucji rozprowadzające energię po okolicznych organach ciała oraz jako stacje przepompowujące energię w dalszą drogę wzdłuż kanału energetycznego. Kierunek przepływu energii jest obustronny. Energia Ziemi pobierana jest przez czakrę podstawy (na rysunku zaznaczona w kolorze bordowym) i po przejściu przez wszystkie czakry oddawana jest kosmosowi przez czakrę korony. W kierunku przeciwnym płynie energia z kosmosu. Jest ona pobierana przez czakrę korony, a po przepłynięciu przez cały kanał energetyczny, za pośrednictwem czakry podstawy oddawana jest Ziemi.

W zdrowym ustroju energetycznym zarówno energia kosmiczna jak i ziemska przepływa przez kanały energetyczne swobodnie odżywiając cały organizm i dając siłę napędową wszystkim funkcjom psychicznym i fizycznym. Przy wdechu wznosi się w górę, przy wydechu opada w dół. Jeżeli jednak któraś ze stacji przepompowujących nie działa poprawnie, jest z jakiegoś powodu zanieczyszczona lub zablokowana, wówczas energia nie może się przedostać. Blokady takie mogą powstać na skutek traumatycznych przeżyć z życia obecnego lub z wcieleń poprzednich, na ich nasilenie wpływa również niehigieniczny tryb życia i niewłaściwe odżywianie. Do przyzwyczajeń wyjątkowo dla ustroju energetycznego toksycznych należy na przykład jedzenie mięsa, w każdej jego postaci, zwyczaj niestety bardzo powszechny. Wielu ludzi żyje z różnymi blokadami i zanieczyszczeniami przez długie lata nie zdając sobie z nich sprawy. Nie zdają sobie sprawy również z tego, że długotrwały brak przepływu energii może powodować osłabienie oraz zmiany chorobowe w organach, które są od zablokowanych czakr zależne. Wystarczy jednak siąść w medytacji pod Merkabą lub Merkivą, aby zdać sobie sprawę ze swoich blokad w szybki i oczywisty sposób. Uświadomienie jest podstawą do tego aby się blokad ostatecznie pozbyć.

U osoby, która wejdzie w kontakt z Merkabą lub Merkivą, energia życiowa zostaje silnie pobudzona. Zaczyna więc przedostawać się przez kanały energetyczne w przyśpieszonym tempie. Jeżeli natomiast w którymś z czakramów napotyka na blokadę, w miejscu blokady będzie odczuwany nacisk lub napięcie. Jest ono wywołane zwiększonym ciśnieniem energii, która nie może przedostać się przez stację pompującą. Wystąpienie takich objawów jest oczywistym sygnałem, że sferą związaną z wadliwym funkcjonowaniem danego czakramu trzeba się pilnie zająć. Zarówno Merkaba jak i Merkiva działają tu jak silny katalizator i zarazem jako wskaźnik. Przy czym należy pamiętać, że Merkiva działa znacznie silniej niż Merkaba. Zatem osoby, które wcześniej z tego typu energiami nie miały nigdy do czynienia, powinny się zastanowić jak silny aktywator będzie dla nich najlepszy. Być może bowiem na początek drogi lepsza będzie Merkaba.

Dla tych, którzy mimo braku doświadczenia wybiorą jako instrument produkt docelowy Merkivę, jest prosta rada jak łagodnie się do jej działania przystosować. Wystarczy w początkowym okresie nie wystawiać się na jej emanację zbyt silnie. To trochę tak jak ze słońcem, dopóki nasza skóra jest blada i nieprzyzwyczajona, lepiej nie wystawiać się na słońce zbyt mocno i częściej trzymać się cienia, kiedy już jednak się przyzwyczaimy, można z przyjemnych kąpieli słonecznych korzystać do woli. Podobnie jest z Merkivą. Można ją po prostu zainstalować i na początku pod nią nie siadać, tym bardziej, że już samo patrzenie na Merkivę jest źródłem ogromnej ilości inspiracji. W miarę jak nasz ustrój energetyczny będzie się do podwyższonych wibracji przyzwyczajał, można będzie przebywać w jej bezpośredniej bliskości coraz dłużej i będzie to coraz przyjemniejsze.

RADY DLA NIESENSYTYWNYCH

Bardzo rzadko zdarzają się ludzie, którzy w kontakcie z instrumentami tak silnymi jak Merkaba lub Merkiva, nie potrafią odczuć wpływu ich emanacji. Brak sensytywności wynika z braku synchronizacji półkul mózgowych i świadczy o nadmiernym przeciążeniu półkuli lewej. Sprawia ono, że bodźce intuicyjne i wyczucie energii subtelnych jest wprawdzie przez organizm doświadczane, ale informacja o tym nie dociera do poziomu świadomego. Aby zsynchronizować pracę obu półkul należy poświęcić trochę czasu na ćwiczenia medytacyjne. Szczególnie korzystne jest wówczas siadanie w medytacji pod Merkivą lub pod Merkabą wcześnie rano, zaraz po przebudzeniu, zanim jeszcze przejdziemy do codziennych czynności. Należy na to poświęcić co najmniej 15 minut do pół godziny. Z rana umysł nie jest jeszcze rozpędzony i znacznie łatwiej jest mu wejść w świadomy stan alfa, który umożliwia przedostanie się do świadomości doświadczenia energii subtelnych. Po pewnym czasie takich ćwiczeń półkule zaczną się synchronizować i odczuwanie wróci do optymalnego poziomu.

INFORMACJE TECHNICZNE

Na początku realizacji programu budowy Merkivy mieliśmy nadzieję, że część obecnie już funkcjonujących Aktywatorów Merkaba będzie można przerobić na wersję wielowymiarową. Ze względów technicznych opcja ta okazała się jednak niewykonalna. Przyczyną bezpośrednią jest średnica zastosowanych materiałów. Do budowy Merkaby stosujemy pręty o średnicy większej, zaś do Merkivy o średnicy mniejszej. Zmiana średnicy wynikła z prób praktycznych, okazało się bowiem, że duża ilość wzajemnie przenikających się połączeń Merkivy daje konstrukcję wystarczająco stabilną i pozwala na zastosowanie znacznie delikatniejszych materiałów. Chodziło o to, aby Merkiva była jak najlżejsza. Było to bardzo istotne, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę, że zwiększona ilość ramion oraz osadzonych w nich kamieni może być po prostu za ciężka. Dzięki zmianie średnicy uzyskaliśmy konstrukcję delikatną oraz dającą odczucie finezji i lekkości.

Oto porównanie ciężaru i średnicy 2 podstawowych modeli Merkaby oraz Wielowymiarowej Merkivy:

 

Model

Rozpiętość

w pionie (cm)
 

Średnica

pręta
 

Waga

(kg)
 

Merkaba Alfa 75 6 3,5
Wielowymiarowa Merkiva Alfa 74 5 5,7
Merkaba Alfa Moc 95 8 7,5
Wielowymiarowa Merkiva Alfa Moc 93 6 9

DOBRE WIADOMOŚCI

Dla użytkowników Aktywatorów Merkaba, którzy chcieliby wzbogacić swoje doświadczenie o Wielowymiarową Merkivę jest jednak wiadomość dobra. W okresie promocyjnym wszystkim posiadaczom aktywatorów Merkaba, przysługiwać będzie specjalna zniżka. Warto również pamiętać, że przejście z Merkaby na Wielowymiarową Merkivę jest po prostu naturalnym, kolejnym krokiem w rozwoju. Dzięki wielu miesiącom użytkowania Aktywatora Merkaba, Wasz ustrój energetyczny stał się znacznie lepiej przystosowany do instrumentu nowej generacji o większej sile i możliwościach. Pominięcie tego kroku byłoby w wielu przypadkach skokiem energetycznym zbyt dużym, a skok zbyt gwałtowny nie zawsze jest przyjemny.

Jest też bardzo dobra wiadomość dla osób, u których stoi Merkaba Brama Światów. Będzie ją można w najbliższej przyszłości przerobić na wielowymiarową Merkivę Brama Światów. Warto przy tym pamiętać, że przy założeniu, że zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami można oczekiwać, że emanacja Bramy Światów badana metodami radiestezyjnymi wzrośnie w wersji wielowymiarowej dwukrotnie. Będzie to zatem nadzwyczaj ciekawy eksperyment, gdyż uzyskany w ten sposób instrument będzie wibrował z mocą porównywalną do najsilniejszych miejsc mocy na Ziemi. Chętnych zapraszamy do współpracy!

POMYŚLNY START

Pod względem pracochłonności i kosztu materiałów wykonanie Merkivy jest dwukrotnie droższe niż wykonanie Merkaby, co przekłada się na jej cenę. Ceny na Merkivę przedstawiają się następująco:

Wielowymiarowy Aktywator Merkiva model Alfa:

2200 - cena nominalna

1900 - cena promocyjna "pomyślny start"

1700 - specjalna cena promocyjna dla posiadaczy Aktywatorów Merkaba

 

Wielowymiarowy Aktywator Merkiva model Alfa Moc:

2500 - cena nominalna

2200 - cena promocyjna "pomyślny start"

1900 - specjalna cena promocyjna dla posiadaczy Aktywatorów Merkaba

 

Okres promocyjny będzie ważny przez 3 miesiące od daty wprowadzenia produktu do sprzedaży. Zamówienia można już składać, na razie drogą mailową. W najbliższym czasie zostanie wprowadzona aplikacja umożliwiająca zakup ratalny oraz płatność online. Ponieważ w początkowym okresie liczba wykonanych egzemplarzy będzie ograniczona, zamówienia będą realizowane w kolejnosci ich wpłyniecia.

Istnieje również możliwość rozłożenia zakupu Merkivy na 2 dogodne etapy: (link do publikacji)

WIELOWYMIAROWE INSPIRACJE

Na zakończenie ciekawostka. Czy pamiętacie Krąg Fioletowego Płomienia? Stawialiśmy takie kręgi wspólnie (link)  poocząwszy od roku 2010. Są one odzwierciedleniem wielowymiarowej Merkaby, utworzonej na planie arkturiańskiego piktogramu.

Wówczas jeszcze nie miałem pojęcia jak w praktyce stworzyć Merkivę. Jeden z takich kręgów ukryty jest w zagajniku kilkaset metrów od naszego domu.

Tak się złożyło, że dawno w tamtą stronę nie chodziłem, więc do owego kręgu nie wchodziłem przez kilka miesięcy. Po wejściu czekało mnie zaskoczenie. Co prawda zawsze się w tym kręgu bardzo dobrze czułem, lecz tym razem całym sobą bardzo wyraźnie odczułem, że jest on wielowymiarowy. Czy to praca i obcowanie z wielowymiarową Merkivą zmieniło moje pole energetyczne i jestem stopniowo przestrajany do odbierania wymiarów, których wcześniej nie odczuwałem? Cóż, jeśli tak, to ciekaw jestem dalszego ciągu tych przemian...

Wielowymiarowa energia jest na razie na Ziemi niezwykłą rzadkością. Ponieważ przez wiele tysiącleci dostęp do wielowymiarowości był odcięty, ludzie nie są do jej odczuwania przyzwyczajeni. Dostęp ten dopiero zaczyna się pojawiać. Składam podziękowania mojemu koledze Jarkowi Ziółkowskiemu ze Szczecina, który w 2010 roku zainspirował mnie do powołania pierwszego kręgu Fioletowego Płomienia. Dziś Aktywator Merkiva staje się praktycznym instrumentem umożliwiającym osobom na to gotowym naturalne doświadczenie wielu wymiarów i przystosowanie swojego pola energetycznego do nowych warunków istnienia. Zdumiewające w jaki sposób działania wykonane w sposób nie do końca świadomy kilka lat wczesniej, okazują się wysoce celowe, gdyż były u swego zarania kierowane przenikliwą boską mądrością.

W miarę przybywania istot potrafiących wielowymiarowość odczuwać oraz w miarę przybywania „punktów dostępu„ jakimi są Aktywatory Merkiva oraz Kręgi Fioletowego Płomienia, pole wielowymiarowej energii będzie się rozrastać a informacje z niego płynące zaczną przenikać do umysłów milionów ludzi na całym świecie.

Tak właśnie rodzi się Nowa Rzeczywistość!

A gdyby tak postawić Krąg Fioletowego Płomienia i połączyć go z Wielowymiarową Merkivą ustawioną w środku? Zaletą takiego przedsięwzięcia byłoby nie tylko wzmocnienie wielowymiarowości. Prócz tego Merkiva zyskałaby zewnętrzną sferę, gdyż krąg taki, oprócz instalacji wewnętrznej ma zwarty kolisty obwód wykonany z 99 kamieni... Czy są może chętni na taka niezwykła instalację?

Powiedz słowo, a stanie się wola Twoja...

 

Merkaba - instrumenty mocy

Anna i Michał Papierscy,wywiad vtv,piramidy,energia piramid,merkaba,święta geometria
Zapraszamy na ciekawy wywiad o świętej geometrii... więcej...
Czakram Ziemi,duża Merkaba,sferyczna piramida,energia piramid
Zapraszamy na wyjątkowe twórcze spotkanie... więcej...
Złota Merkaba Alfa Moc - Sferyczna Piramida, energia piramid
Drodzy miłośnicy Piramid. Przedstawiamy Wam... więcej...
Siewcy Życia, starożytni bogowie
Starożytni opiekunowie życia. Zaginione miasto... więcej...
W końcu jest! Najmniejsza i najładniejsza... więcej...
Sferyczna piramida Galaktyka,święta geometria,energia kształtów
Witamy Was serdecznie! Sferyczna Piramida... więcej...
galaktyka spiralna
Powstała z przywołania prastarej pamięci i z... więcej...
Czakram Ziemi,święta geometria,
Z piramidami kojarzy nam się przede wszystkim... więcej...
Święta Geometria,kosmiczna energia,Merkaba,Wielowymiarowa Merkaba
Idzie wiosna! Budzi się życie! W całej przyrodzie... więcej...
Sfryczna Piramida w NTV,Świeta Geometria,merkaba,piramida energetyczna,piramidy horusa,energia piramid
Z pewnym opóźnieniem zamieszczamy wywiad, który w... więcej...
Czakram Ziemi Podlasie, sferyczna piramida,promieniowanie kształtów,święta geometria
Z przyjemnością zawiadamiamy, że pod... więcej...
Sferyczna Piramida,Czakram Ziemi,energia piramid,sfera,geneza,genesa,święta geometria
Z przyjemnością zawiadamiamy, że na Pomorzu... więcej...
Sferyczna piramidy,Atlantyda,niesmiertelność,zmiany na Ziemi,święta geometria,energia kształtów,porozmawiajmy TV
Zapraszamy na ciekawy i otwierający umysł wywiad... więcej...
Sferyczna piramida,sferyczna merkaba,sferyczna wielowymiarowa Merkiva,święta geometria,piramidy energetyczne,piramida energetyczna,czakramy ziemi,czakram ziemi
"Czakram Ziemi" - pierwsza stacjonarna... więcej...
Spherical Multidimensional Merkiva
Od 20 listopada rozpoczęliśmy seryjny montaż... więcej...
Merkiva w kamiennym kręgu,miejsce mocy
W poniedziałek 10 listopada 2014 udało się... więcej...
UFO,latający talerz,latający spodek
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w dniach 24-... więcej...
Wielowymiarowa Merkaba, wielowymiarowa Merkiva
10 września, nad jeziorem Komorze (Pomorze... więcej...
Nowa Merkaba Brama Światów - piramida ogrodowa
Witamy Wszystkich ponownie po ponad miesięcznej... więcej...
Merkiva w Niezależnej Telewizji
Z przyjemnością zawiadamiamy, że wywiad na temat... więcej...
Multidimensional Merkaba - Merkiva Activator
Pomagamy spełniać szlachetne marzenia!... więcej...
Wielowymiarowa merkaba,piramida,merkiva,energetyzator
Z radością zawiadamiamy, że 2 modele Merkivy... więcej...
Merkiva,wielowymiarowa merkaba,święta geometria
Wieloramienność i wielobiegunowość Merkivy daje... więcej...
Wielowymiarowa merkaba, piramida, merkiva,
(zdjęcie mozna powiększyć) Z radością... więcej...
Merkaba,merkiva,święta geometria
Już tylko dni dzielą nas od Merkivy – pierwszej... więcej...
Merkaba,piramida ogrodowa,świątynia wedyjska,hare kryszna
Mamy przyjemność poinformować, że 16 marca 2014... więcej...
Merkiva - krok ku rzeczywistości wielowymiarowej
Co byście powiedzieli, gdyby dobrze Wam znana,... więcej...
Zapraszamy do zapoznania się z obszernym wywiadem... więcej...
Letnie przesilenie
Jest czas letniego przesilenia. Jak zwykle w... więcej...
Dodatkowe Aktywatory do Merkaby
Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą... więcej...
Merkaba Brama Światów - energetyczna piramida ogrodowa
21 stycznia 2012 roku na Pomorzu Zachodnim... więcej...

POWIADOMIENIA

Wpisz swój e-mail, poinformujemy Cię o nowych artykułach

e-mail: kontakt@merkaba-aktywator.pl      tel: +48-604487802

Kontakt telefoniczny w dni powszednie od 9:00 do 19:00. Ze względów technicznych nie odbieramy SMS. Jeżeli nie możemy odebrać telefonu, oddzwaniamy później.